Dataluxus asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Rekisterinpitäjä
DataLuXus
Kellonsoittajantie 27 05400 Jokela
Y-tunnus 2588461-5
huolto@dataluxus.fi

Rekisteriaisioista vastaava yhteyshenkilö
Juha Jyrinki
info@dataluxus.fi

Rekisterin nimi
Dataluxus asiakasrekisteri
Dataluxus asiakaspalvelurekisteri
Dataluxus laskutusrekisteri

Käyttötarkoitus
Dataluxus Tarjous pyyntö / Palautelomake tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Tiedot kirjataan tilausten käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

Yhteydenottolomakeella tai sähköpostilla tulleet kyselyt ja arvontojen palkintojen yhteydenotot tallennetaan asiakaspalvelurekisteriin. Tiedot kirjataan mahdollisten palkintojen lähettämistä varten, muuta käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

Asiakasrerinterin tietosisältö
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

Asiakaspelvelureksiterin tietosisältö
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

Laskutusrekisterin tietosisältö
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

asiakaspalvelurekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostin tai yhteydenottolomakkeella saatavien tietojen yhteydessä.

Laskutusrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

Sääntöjenmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu-n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle
Arama asiakasrekisteriä, asiakaspalvelurekisteriä, laskutusrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada itseään koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeet, kävijäseurannat ja muut tiedonkeruumenetelmät
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n

1. REKISTERINPITÄJÄ
DataLuxus
info@dataluxus.fi
Y-tunnus 2588461-5

2. REKISTERIN NIMI
DataLuXus asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
DataLuXus asiakkaiden tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Tiedot kirjataan tilausten käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

5. TIETOJEN LUOVUTUS
DataLuXus rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6. ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ
Asiakastietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN
Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.